Usługi kancelarii

  1. Sporządzanie opinii prawnych
  2. Udzielanie porad
  3. Obsługa podmiotów gospodarczych krajowych i zagranicznych niezależnie od ich formy prawnej
  4. Reprezentacja przed sądami wszystkich szczebli i organami administracji, w tym przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym