Zespół

ADWOKAT AGNIESZKA STASZKÓW-BULARZ

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego – Wydziału Prawa i Administracji – specjalizacja cywilistyczna oraz politologii na Wydziale Historyczno-Pedagogiczny Uniwersytetu Opolskiego – specjalność ustrojowo-samorządowa. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Sądzie Rejonowym w Opolu oraz w kancelarii adwokackiej w Opolu.
W 2014 r. uzyskała wpis na listę adwokatów prowadzoną przez Izbę Adwokacką w Opolu. Ukończyła kurs meditora w sprawach cywilnych i rodzinnych. Za działalność pro bono na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej w 2015 r. nagrodzona w kategorii „Życie zawodowe”  w konkursie Lady D. im. Krystyny Bochenek. W 2017 r. powołana na funkcję przewodniczącej Koła Obrońców Praw Zwierząt przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu. Wyróżniona w konkursie „Kobieta Adwokatury 2017”. Aktywna uczestniczka prac samorządowych i koordynator wielu projektów. Doświadczenie w pełnieniu funkcji członka rady nadzorczej spółki kapitałowej.

Preferowane obszary działania:

 • prawo cywilne, a w szczególności sprawy z zakresu prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek), ochrony dóbr osobistych, o zapłatę, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, odwołanie darowizny,
 • prawo rodzinne, a w szczególności sprawy o alimenty, rozwód, separację, podziały majątku, władzę rodzicielską, ustalenie kontaktów, wydanie zarządzeń opiekuńczych, ubezwłasnowolnienie,
 • sprawy nieletnich (demoralizacja, czyny karalne),
 • prawo karne, w szczególności sprawy o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, w tym reprezentowanie małoletnich,
 • prawo autorskie i prawa pokrewne,
 • prawo medyczne,
 • mediacje.

ADWOKAT LILLA SKŁADZIEŃ-DZIĘCIOŁOWSKA

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Opolskiego – język angielski oraz Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Opolu – specjalność język angielski. Zdobyła Advance Certificate in English oraz Business Higher Certificate in English. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Sądzie Rejonowym w Poznaniu oraz w kancelariach radcowskich i adwokackich w Opolu, a także odbyła roczne praktyki w kancelarii adwokackiej ACS Solicitors w Wielkiej Brytanii.
W 2010 r. uzyskała wpis na listę adwokatów prowadzoną przez Izbę Adwokacką w Opolu. Angażuje się w działalność pro bono jako wolontariusz, udzielając darmowych porad prawnych osobom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Preferowane obszary działania:

 • prawo cywilne, a w szczególności sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, odszkodowania,
 • prawo rodzinne, a w szczególności sprawy o alimenty, rozwód, separację, podziały majątku, władzę rodzicielską, unieważnienie małżeństwa,
 • prawo karne, w szczególności sprawy o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, w tym reprezentowanie małoletnich,
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, a w szczególności w zakresie odwołań od decyzji organów rentowych, ustalenie prawa do renty, sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 • egzekucja należności.

ADWOKAT DANIEL NOWAK

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – Wydziału Prawa i Administracji.
W 2010 r. uzyskał wpis na listę adwokatów prowadzoną przez Izbę Adwokacką w Opolu. Doświadczenie w pełnieniu funkcji członka rady nadzorczej spółki kapitałowej.

Preferowane obszary działania:

 • prawo gospodarcze – handlowe, w tym obsługa podmiotów gospodarczych krajowych i zagranicznych niezależnie od ich formy prawnej,
 • prawo cywilne, w tym sprawy o zapłatę w sporach z bankami, sprawy tzw. frankowiczów,
 • prawo ochrony konkurencji i konsumentów,
 • prawo administracyjne,
 • prawo podatkowe,
 • prawo karne gospodarcze
 • prawo karne skarbowe.