Zespół

ADWOKAT AGNIESZKA STASZKÓW-BULARZ

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego – Wydziału Prawa i Administracji oraz politologii na Wydziale Historyczno-Pedagogiczny Uniwersytetu Opolskiego – specjalność ustrojowo-samorządowa.
W 2014 r. uzyskała wpis na listę adwokatów prowadzoną przez Izbę Adwokacką w Opolu. Ukończyła kurs meditora w sprawach cywilnych i rodzinnych. Za działalność pro bono na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej w 2015 r. nagrodzona w kategorii „Życie zawodowe”  w konkursie Lady D. im. Krystyny Bochenek. W 2017 r. powołana na funkcję przewodniczącej Koła Obrońców Praw Zwierząt przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu. Wyróżniona w konkursie Kobieta Adwokatury 2017. Aktywna uczestniczka prac samorządowych.

Preferowane obszary działania:

 • prawo cywilne, a w szczególności sprawy o zapłatę, z zakresu prawa spadkowego, ochrony dóbr osobistych, zobowiązań,
 • prawo rodzinne, a w szczególności sprawy o alimenty, rozwód, separację, podziały majątku, władzę rodzicielską, ubezwłasnowolnienie,
 • prawo autorskie i prawa pokrewne,
 • prawo medyczne,
 • prawo ochrony konkurencji i konsumentów,
 • egzekucja należności.

ADWOKAT LILLA SKŁADZIEŃ-DZIĘCIOŁOWSKA

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydziału Prawa i Administracji i Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Opolu – specjalność język angielski.
W 2010 r. uzyskała wpis na listę adwokatów prowadzoną przez Izbę Adwokacką w Opolu.

Preferowane obszary działania:

 • prawo cywilne, a w szczególności sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, odszkodowania
 • prawo rodzinne, a w szczególności sprawy o alimenty, rozwód, separację, podziały majątku, władzę rodzicielską
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, a w szczególności w zakresie odwołań od decyzji organów rentowych, ustalenie prawa do renty, sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • egzekucja należności

ADWOKAT DANIEL NOWAK

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – Wydziału Prawa i Administracji.
W 2010 r. uzyskał wpis na listę adwokatów prowadzoną przez Izbę Adwokacką w Opolu.

Preferowane obszary działania:

 • prawo gospodarcze – handlowe, w tym obsługa podmiotów gospodarczych krajowych i zagranicznych niezależnie od ich formy prawnej
 • prawo administracyjne
 • prawo podatkowe
 • prawo karne gospodarcze
 • prawo cywilne