Zespół

SSN Adwokaci – poznaj nas bliżej!

Agnieszka Staszków-Bularz

Adwokat

avatar

Absolwentka dwóch kierunków Uniwersytetu Opolskiego: prawa na Wydziale Prawa i Administracji (specjalizacja cywilistyczna) oraz politologii na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym (specjalność ustrojowo-samorządowa). Doświadczenie zawodowe zdobywała w Sądzie Rejonowym w Opolu oraz w kancelarii adwokackiej w Opolu.

W 2014 r. uzyskała wpis na listę adwokatów prowadzoną przez Izbę Adwokacką w Opolu. Jest certyfikowanym meditorem w sprawach cywilnych i rodzinnych. Angażuje się w działalność pro bono na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Od 2017 r. pełni funkcję przewodniczącej Koła Obrońców Praw Zwierząt przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu, którego była pomysłodawcą. Aktywna uczestniczka prac samorządowych i koordynator wielu projektów z ramienia Okręgowej Rady Adwokackiej. Współpracuje z Fundacją HumanDOC jako koordynator i ekspert. Uczestnik licznych konferencji, członek zespołu tworzącego program dla przyszłych prawników z zakresu przemocy domowej. Od 2020 r. pełni funkcję zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Opolu. W 2021 r. powołana została do prac w Komisji ds. Równego Traktowania przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji członka rady nadzorczej spółki kapitałowej.

Za swoją działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami w 2015 r. została nagrodzona w konkursie Lady D. im. Krystyny Bochenek w kategorii „Życie zawodowe”. W 2018 r. zdobyła wyróżnienie w konkursie „Kobieta Adwokatury 2017” przyznawanym przez Zespół ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Preferowane obszary działania:

  • prawo cywilne, a w szczególności z zakresu prawa spadkowego, o ochronę dóbr osobistych, ubezwłasnowolnienie, zasiedzenie, odwołanie darowizny, odszkodowania za błędy medyczne,
  • prawo rodzinne, a w szczególności sprawy o rozwód, separację, alimenty, podział majątku, władzę rodzicielską, ustalenie kontaktów, wydanie zarządzeń opiekuńczych, adopcje,
  • prawo karne – jako pełnomocnik pokrzywdzonych, w szczególności w sprawach o przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece, przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, życiu i zdrowiu, w tym reprezentowanie małoletnich, 
  • sprawy z zakresu praw osób z niepełnosprawnościami, a w szczególności odwołania od decyzji ZUS, Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności,  
  • sprawy nieletnich (demoralizacja, czyny karalne),
  • sprawy w procesie tranzycji, związane z dyskryminacją,
  • sprawy z zakresu ochrony praw zwierząt,
  • mediacje rodzinne i cywilne.

Nasza oferta

Sprawdź w czym możemy Ci pomóc.

Poznaj naszą ofertę