Zespół

SSN Adwokaci – poznaj nas bliżej!

Lilla Składzień-Dzięciołowska

Adwokat

avatar

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydziału Prawa i Administracji, a także Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Opolu – specjalność filologia angielska. Zdobyła Advanced Certificate in English oraz Business Higher Certificate in English. Ukończyła również kurs prawniczego języka angielskiego. Zna też hiszpański na poziomie komunikatywnym.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Sądzie Rejonowym w Poznaniu oraz w kancelariach radcowskich i adwokackich w Opolu, a także odbyła roczną praktykę w kancelarii adwokackiej ACS Solicitors w Wielkiej Brytanii.

W 2010 r. uzyskała wpis na listę adwokatów prowadzoną przez Izbę Adwokacką w Opolu. Angażuje się w działalność pro publico bono jako wolontariusz, udzielając darmowych porad prawnych osobom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Współpracuje z Fundacją HumanDOC, brała udział w międzynarodowej konferencji związanej ze zwalczaniem przemocy oraz bierze udział w konsultacjach programu dla przyszłych prawników z zakresu przemocy domowej.

Jest założycielką i przewodniczącą Koła Górskiego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu.

Preferowane obszary działania:

  • prawo cywilne, a w szczególności sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, odszkodowania, ubezwłasnowolnienie, eksmisję,
  • prawo rodzinne, a w szczególności sprawy o alimenty, rozwód, separację, podziały majątku, władzę rodzicielską, unieważnienie małżeństwa,
  • prawo karne, w szczególności sprawy o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, w tym reprezentowanie małoletnich, przeciwko zdrowiu i mieniu, a także wnioskowanie o przedterminowe warunkowe zwolnienie oraz o przerwy w wykonaniu kary,
  • pośrednictwo w zakupie nieruchomości i ich oddłużaniu,
  • obsługa podmiotów gospodarczych, a także wspólnot mieszkaniowych,
  • egzekucja należności.

Nasza oferta

Sprawdź w czym możemy Ci pomóc.

Poznaj naszą ofertę